St. Georgs-Kirche Oberndorf

- Die Kirche am Fluss -


kirche-landhadeln.de


Bentwisch Oste Oberndorf Oste
Kirchplatz

Bentwisch Oste Oberndorf Oste
Kirche in Oberndorf

Bentwisch Oste Oberndorf Oste
Denkmal an der Kirche

                                                                                                               Foto: Andreas Berger


Bentwisch Oste Oberndorf Oste
Kirche Oberndorf

Foto: Ernst von See


Bentwisch Oste Oberndorf Oste
Kirche Oberndorf

Foto: Ernst von See


Bentwisch Oste Oberndorf Oste
Kirche Oberndorf

Foto: Ernst von See


Bentwisch Oste Oberndorf Oste
Kirche Oberndorf

Foto: Ernst von See


Bentwisch Oste Oberndorf Oste
Kirche Oberndorf

Foto: Ernst von See


Bentwisch Oste Oberndorf Oste
Kirche Oberndorf

Foto: Ernst von See


Bentwisch Oste Oberndorf Oste
Kirche Oberndorf

Foto: Ernst von See


Bentwisch Oste Oberndorf Oste
Kirche Oberndorf

Foto: Ernst von See